Asiakas­kohtaiset alennukset

Sopimusalennukset

Myönnämme alennusta sopimuksen volyymin nettoarvoon perustuvien taulukkojen mukaisesti (painettujen ja digitaalisten tuotteiden sopimusalennustaulukot). Alennuksen edellytyksenä on lehden kanssa solmittu kirjallinen sopimus sekä ohessa määriteltyjen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien noudattaminen. Kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista.

Alennuksen perustana oleva sopimus voidaan sopia 3, 6 tai 12 kuukauden mittaiseksi. Alennus annetaan hyvityksenä laskutuksen yhteydessä. Alennusta ei myönnetä lisäpalveluveloituksista.

Alennus lasketaan asiakkaan ilmoittelun nettoarvosta. Jos ilmoittelun nettoarvo jää sovittua alhaisemmaksi, veloitamme sopimuskauden jälkeen asiakkaalta sovitun alennusprosentin ja toteutuneen ilmoittelun alennusprosentin välisen erotuksen. Minimiveloitus on 35 €.

Kriteerit sopimus­­alennuksen saamiselle

  1. Ilmoitusvaraukset toimitetaan aikataulujen mukaisesti. Niiden tulee sisältää kaikki se informaatio, joka takaa asiakkaalle sujuvan palvelun lehden asiakaspalvelun ja laskutuksen osalta. Mahdollisen ennakkovarauksen lisäksi tarvitaan aina myös kirjallinen toimeksianto, johon merkitään seuraavat tiedot: julkaisupäivämäärät, mainostaja, kampanjan nimi, sijoitus, koko, väri, toimeksiantajan ja aineiston toimittajan yhteystiedot.
  2. Ilmoitusaineisto toimitetaan aineistoaikataulujen sekä teknisten vaatimusten mukaisina.
  3. Ilmoitusmateriaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista. Lisäksi osapuolten välisessä yhteistyössä noudatetaan Sopimusta tietojen keräämisestä.
  4. Ilmoituslasku maksetaan maksuehtojen mukaisesti.

Painettujen tuotteiden sopimus­alennukset

Rivi-ilmoitukset ja kehysilmoitukset eivät kerrytä sopimussaldoa.
*Minimi 2 ilmoitusta tai 750 (ei koske rivi-eikä kehysilmoituksia)
Sopimuksen pituus/ kk Ilmoitukset / kpl
3 2 5 6 10 20 30 40
6 2 5 12 20 40 60 80
12 2 5 20 40 80 120 160
Alennuksen alaraja /€
750 5% * 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
1500 10 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
4500 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
24000 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %
80000 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

 

Digitaalisten tuotteiden sopimus­alennukset

€ / 12 kk Alennus %
1000-2000 5
2001-4000 10
4001-10000 20
>10000 30

 

Uuden asiakkaan alennus

Myönnämme uudelle yritykselle 50 % alennuksen ensimmäisestä mainoskampanjasta.

Järjestöalennus

Myönnämme seuroille, yhdistyksille ja järjestöille 30 % alennuksen Järjestöt ja seurat toimivat -osastossa. Alennus ei koske rekrytointi- eikä koulutusilmoituksia eikä myymälämainontaa.