Lisäpalvelu­hinnat

Yleisimmät lisäpalvelut Hinta €
Ilmoituksen valmistus käsikirjoituksen ja layoutin mukaan(sisältää yhden sähköisen vedoksen) 0,15 €/ ppm
Lapin Kansassa valmistetun ja julkaistun aineiston omistusoikeuden siirto
0,25 €/ppm
Ilmoituksen suunnittelupalvelu 80 €/ tunti
Ilmoitusvalmistus digitaalisiin tuotteisiin 80 €/ tunti
Muutokset valmiisiin ilmoituksiin 80 €/ tunti
Ilmoitusaineiston esikäsittely (esim. internetistä, etsintä, tekstinkäsittely ja puhtaaksikirjoitus) 80 €/ tunti
Kärkimedia-ilmoitusaineiston korjaus 80 €/ tunti
Lisävedostus max A3/kpl tai sähköposti 10 €/ kpl
Linjasiirto muihin lehtiin/ilmoitus/lehti, max. 58 €
29 €/ kpl
Vaihtoilmoitusten välityskulut/ilmoitus/lehti 12 €/ kpl
Laskun jakaminen/asiakas/julkaisu 12 €/ kpl
Maksumuistutus 5 €
Ulkomaisten suoritusten käsittelymaksu 20 €
Myöhästyneiden aineistojen veloitus 100 €

Minimiveloitus 20 €
Hintoihin lisätään arvonlisävero