Lisäpalvelu­hinnat

Yleisimmät lisäpalvelut Hinta €
Hintoihin lisätään alv.
Ilmoituksen valmistus käsikirjoituksen ja layoutin mukaan €/pmm
(valmistushinta sisältää yhden sähköisen vedoksen)
0,10
Lapin Kansassa valmistetun ja julkaistun aineiston omistusoikeuden siirto, €/pmm
0,25
Ilmoituksen suunnittelupalvelu, h, minimiveloitus 20 € 80,00
Ilmoitusvalmistus digitaalisiin tuotteisiin, h, minimiveloitus 20 € 80,00
Muutokset valmiisiin ilmoituksiin, alkava h, minimiveloitus 20 € 80,00
Ilmoitusaineiston esikäsittely, h (esim. Internetistä, etsintä, tekstinkäsittely ja puhtaaksikirjoitus) minimiveloitus 20 € 80,00
Kärkimedia-ilmoitusaineiston korjaus, h, minimiveloitus 20 € 80,00
Lisävedostus max A3/kpl tai sähköposti 10,00
Linjasiirto muihin lehtiin/ilmoitus/lehti, max. 58 €
29,00
Vaihtoilmoitusten välityskulut/ilmoitus/lehti 12,00
Laskun jakaminen/asiakas/julkaisu 12,00
Maksumuistutus 5,00
Ulkomaisten suoritusten käsittelymaksu 20,00
Myöhästyneiden aineistojen veloitus, alkava h 100,00