Tuote­kohtaiset alennukset

Painetut tuotteet

Vaihtoilmoitukset

Vaihtoilmoitusalennus on Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille enintään 15 %.

Liitteiden alennukset

Liitehinnat ovat nettohintaisia eikä niistä myönnetä alennuksia.

Toistoalennus 10 %

Toistoalennus koskee vain rivi- ja kehysilmoituksia. Alennus myönnetään toiselta ja sitä seuraavilta ilmoituskerroilta, kun ilmoitus julkaistaan muuttamattomana uudelleen enintään 14 päivän välein.