Printtimainonta vahvistaa Kemin OP-Kiinteistökeskuksen brändiä ja tuo laajaa alueellista näkyvyyttä

Mainonta Asuntolehdessä tavoittaa alueen asukkaat

”Koen, että meidän alueella tarvitsemme printtimainontaa muun mainonnan ohella vahvistamaan brändiämme ja tuomaan näkyvyyttä niin myyntikohteille kuin yrityksellekin” toteaa Kemin OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Tarja Vartiainen. Lounais-Lapin Asuntoliitteen printti-ilmoituksen vahvuus on Vartiaisen mukaan laaja paikallinen näkyvyys alueen ihmisten keskuudessa:

”Lounais-Lapin tavoittavuus on mahdottoman hyvä tällä alueella. Niillä euroilla, mitä satsaamme, tavoitamme laajalti alueen ihmisiä. Tavoittavuus on meille mahdottoman tärkeä kuin myös kotiaan myyville ja ostaville ihmisille.”

Alueellista näkyvyyttä Kemin OP-Kiinteistökeskus tehostaa suuren mainospinta-alan avulla. Kahden viikon välein ilmestyvän Asuntolehden kokosivun mainos tehdään yhteystyössä Tornion OP-Kiinteistökeskuksen kanssa. Mainokset herättävät Vartiaisen kokemuksen mukaan yleisön mielenkiinnon:

”Ihmiset kaipaavat, että kohteita on lehdessä. Kun esimerkiksi uusi kiinnostava kohde on siellä näytillä, tulee meille yhteydenottoja. Kyllä ihmiset ilmoitusten kohteita myös katsovat, vaikka eivät etsisikään asuntoa. Kohteista keskustellaan arjessa ja siksi koen, että esilläolo Lounais-Lapissa on meille tärkeää. Haluamme tuoda esille, että olemme täällä heitä varten. Teemme kasvot tutuiksi ja yhteystiedot löytyvät ilmoituksista helposti.”

Mainoksia luetaan tutkitusti

Vartiaisen kokemusta siitä, että kohteet kiinnostavat laajalti alueen asukkaita tukee myös Lounais-Lapin Asuntolehden lukijatutkimus. Lukijoiden mielestä Asuntolehti on ulkoasultaan houkutteleva ja sen sisältöä seurataan mielenkiinnolla. Lehti myös aktivoi hakemaan lisätietoa kohteista. Asuntolehden lukijoista 60% oli tutustunut tutkittuun OP-Kiinteistökeskuksen kokosivun ilmoitukseen. Lukijoista, joille asunnon osto-, myynti- tai vuokraus oli ajankohtaista, OP-Kiinteistökeskuksen mainokseen tutustui 76 %.

Rovaniemen markkina-alueella Asuntolehti ilmestyy Uusi Rovaniemi –lehden välissä. Rovaniemeläisistä Asuntolehteä lukeneista 65 % oli tutustunut OP-Kiinteistökeskuksen mainossivuun. Rovaniemeläisistä kuluttajista, joilla oli asunnonvaihtoaikeita, 83 % tutustui mainokseen.

Sisältö ja yhteistyö menestystekijöinä

Sisällöllisenä menestystekijänä Vartiainen kokee sen, että mainonnalla on onnistuttu välittämään yrityksen luotettavuutta, tasokkuutta sekä palvelua. Kemin OP-Kiinteistökeskuksella on pitkä kokemus toimialueen asuntomarkkinoista. Yritys on perustettu vuonna 1964, aktiivista toiminta on ollut vuodesta 1976 ja Vartiainen on tullut yritykseen vuonna 1988. Tasokkuus ja asiantuntijuus tuodaan esille myös mainonnassa. Selkeys ja luettavuus ovat tärkeitä elementtejä, jotka välittyvät muun muassa isoilla ja näyttävillä kuvilla sekä ytimekkäillä teksteillä. Mainospohjaa ja ilmettä myös uudistetaan säännöllisesti mielenkiinnon ylläpitämiseksi.

Myös sujuva yhteistyö Lounais-Lapin mainosmyynnin ammattilaisten kanssa tukee mainonnan tavoitteita. ”Ihanasti tuovat esille, että haluavat kuunnella meitä”, toteaa Vartiainen.

Menestyjä: Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy

Haastattelussa: Toimitusjohtaja Tarja Vartiainen
Toiminta: Kiinteistönvälitys

Mainonnan ainekset:
Pitkäkestoinen ja säännöllinen kohdemainonta Lounais-Lapin Asuntoliitteessä. Yhteinen kokosivun mainos Tornion OP-Kiinteistökeskuksen kanssa.

Tavoite:
Brändin vahvistaminen, näkyvyys myyntikohteille ja yritykselle.

Tulokset:
Mainonnalla on saatu näkyvyyttä ja tunnettuutta. Kasvot tulevat tutuksi ja yhteystiedot ovat helposti saatavilla. Lehdessä esitellyistä kohteista kysellään lisätietoja.

Tarjan vinkki mainontaan:
”Pohjolan Sanomien ja Lounais-Lapin ammattilaisilta saa ideoita sekä tutkimustuloksia markkinoinnissa hyödynnettäväksi. Yhteistyö ammattilaisten kanssa kannattaa.”

Sinullekin menestystarina? Ota rohkeasti yhteyttä!

Tutustu lisää asiakkaidemme kokemuksiin: