Kuinka mainostaja hyötyy lukijapaneeli­tutkimuksesta?

Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien lukijapaneelit: ”lukevia, ajattelevia, arvostelukykyisiä henkilöitä”.

Lukijapaneelit koostuvat printtilehden lukijoista, eivät pelkästään tilaajista. Paneeliin liittyminen, kyselyihin vastaaminen ja paneelista lähteminen on vapaaehtoista. Panelistit keräävät vastauksillaan pisteitä, joilla he ansaitsevat pieniä palkintoja, esim. lahjakortteja. Uusia panelisteja rekrytoidaan jatkuvasti lisää.

Kumppanina Research and Analysis of Media (RAM)

Paneelitutkimusten toteuttamisesta huolehtii kansainvälinen tutkimusyritys RAM, joka tarjoaa media-yrityksille tietoa mainosviestinnästä sekä muusta julkaistusta sisällöstä tutkimusjärjestelmänsä avulla. Järjestelmä on kehitetty vastaamaan median kysely- ja markkinatutkimustarpeisiin ja sen asiakkaina on mediayrityksiä 18 eri maassa.

Tutkimustietoa mainontasi tueksi ja lehden kehittämiseksi

Tyypillisiä paneelissa tehtyjä tutkimuksia ovat mainonnan toimivuuden mittaukset, toimitukselliset tutkimukset, sekä niin sanotut erillistutkimukset.

Mainonnan tutkimukset ovat printissä ja/tai verkossa julkaistujen ilmoitusten jälkimittauksia, joilla pyritään selvittämään miten ilmoitus huomattiin ja millaisia mielikuvia ilmoitus herätti. Lisäksi pyritään selvittämään, miten ilmoitus aktivoi lukijoita hakemaan lisätietoa tai asioimaan liikkeessä. Mainontaa on myös mahdollista testata etukäteen esimerkiksi silloin, kun mainonnan linjaa halutaan muuttaa ja on olemassa useampia keskenään erilaisia vaihtoehtoja. Tällöin lukijoilta voidaan pyytää palautetta ehdotetuista esimerkeistä ja käyttää saatua palautetta ja tietoa päätöksenteon tukena.

lukijapaneeli_artikkelikuva

Toimitukselliset tutkimukset liittyvät useimmiten toimituksellisen sisällön tutkimiseen jutun jo ilmestyttyä, jolloin panelisteilta pyydetään palautetta jutun aiheista, sisällöstä ja kuvavalinnoista. Paneelissa voidaan tutkia myös juttusivun huomioarvoa ja koettuja ominaisuuksia.

Paneelissa tehdään paljon niin sanottuja erillistutkimuksia, joilla kartoitetaan vaikkapa mainosmyynnin asiakkaan toimialaa lehden markkina-alueella tai sisältömarkkinoinnin videoiden ja juttujen kiinnostavuutta ja herättämiä ajatuksia. Erillistutkimuksia voidaan tehdä myös toimituksellisen työn tueksi sekä kokonaisvaltaisesti toiminnan kehittämiseksi.

Erinomainen mainonnan suunnittelun ja kehittämisen työkalu

Paneelissa tutkiminen on todella nopeaa. Ilmoitukset tutkitaan samana päivänä, kun ne ovat olleet lehdessä ja tulokset on saatavissa kiireellisissä tapauksissa jopa kahden päivän kuluttua tutkimuskutsun lähettämisestä, mutta tavallisesti raportin saa mainosmyyjältä kahden viikon kuluessa ilmoituksen tutkimisesta. Koska paneeli on osa Kärkimedian paneelia, on mainostutkimuksissa käytettävissä erittäin kattava mainonnan tietopankki, mikä mahdollistaa tulosten vertailun valtakunnallisesti ilmoituksen koon ja toimialan mukaan.

Printin ilmoitustutkimuksessa mitattavat asiat:

 • Huomioarvo
 • Lukuarvo
 • Ilmoituksesta pitäminen
 • Ilmoittajan tunnistaminen
 • Ilmoittajan tunteminen
 • Minulle tarkoitettu
 • Mielenkiintoinen
 • Helppotajuinen
 • Hyödyllinen
 • Antaa uutta tietoa
 • Persoonallinen
 • Positiivinen kuva ilmoittajasta
 • Lisäksi on mahdollista kysyä vapaasti muotoiltava avoin kysymys liittyen mainokseen tai mainostavan yrityksen brändiin.

Lapin Kansan lukijapaneeli

 • Noin 430 panelistia
 • Yli 270 tutkittua ilmoitusta
 • Noin 70 tutkittua lehtijuttua
 • Noin 40 erillistutkimusta

 

Pohjolan Sanomien lukijapaneeli 

 • Noin 300 panelistia
 • Yli 120 tutkittua ilmoitusta
 • Noin 40 tutkittua lehtijuttua
 • Noin 40 erillistutkimusta

 

Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien paneelit ovat osa valtakunnallista Kärkimedian paneelia

 • Mukana 26 lehteä
 • Noin 12 000 panelistia

Kysyttävää? Autamme mielellämme.

Lisää asiantuntija-artikkeleita: