Uuden yrityksen markkinointi: Mainoskampanja toi Merilapin Hoivapalveluille vakituisia asiakkaita

Koti- ja kotisairaanhoidonpalveluita tarjoava Merilapin Hoivapalvelut aloitti toimintansa Kemissä syksyllä 2015. Jotta tieto uudesta yrityksestä saatiin leviämään laajalti palveluiden kohderyhmään kuuluvien ikäihmisten ja heidän läheistensä keskuudessa, päätti yritys heti alkuun alkaa rakentaa tunnettuuttaan printti- ja verkkomainonnasta muodostuneen mainoskampanjan avulla. Mainonta tavoitti hyvin yrityksen kohderyhmän, sillä yhteydenottoja alkoi tulla kampanjan myötä ja Merilapin Hoivapalvelut sai sitä kautta ensimmäiset vakituiset asiakkaansa.

Yrittäjät Sari Matila ja Sanna Vakkala pitävät mainontaa ensisijaisen tärkeänä uuden yrityksen markkinoimisessa.

”Tämä kampanja oli hyvä lähtö markkinoille. Lounais-Lapin mainokset olivat meille se paras kanava. Sitä kautta olemme saaneet nämä vakituiset asiakkaat, mitä meillä nyt on. Se oli nimenomaan etusivun mainos, joka siellä pisti ihmisten silmään.”

Merilapin Hoivapalvelut valitsi mainonnan kanavakseen Pohjolan Sanomat ja Lounais-Lapin, sillä lehdet kattavat kaikki yrityksen toiminta-alueet eli Meri-Lapin kunnat. Mainonnan suunnittelu uudelle yritykselle oli yrittäjille alkuun vierasta, joten mainosviesti ideoitiin yhdessä Pohjolan Sanomien kanssa. Ammattitaidon ja asiakkaan hyötyjen esilletuomiseksi yrittäjien 15 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta sekä asiakkaille merkittävä palvelusetelin käyttömahdollisuus haluttiin tuoda viestissä esille.

Sari ja Sanna pitävät erityisen onnistuneena lehtimainoksen toteutustapaa: ”Koko meidän lehtimainos oli mukavasti tehty. Se kiinnitti huomiota lehdessä, sillä siinä oli asialliset ja hyvät värit ja se oli viestiltään lyhyt ja ytimekäs.” Mainoksiin laitetut kuvat yrittäjistä itsestään tuntuivat heistä aluksi hieman vieroksuttavalta, mutta asiakkaat ovat antaneet kuvista hyvää palautetta: ”Mainos antoi meille kasvot, joten asiakkaat tietävät etukäteen, kenet odottavat näkevänsä ja kenen kanssa ovat jutelleet puhelimessa. Tämä on miellyttänyt asiakkaita”. Printin lisäksi myös verkkokampanja Pohjolansanomat.fi:ssä lisäsi tunnettuutta, mikä on erityisen tärkeää uudelle yritykselle.

Merilapin hoivapalvelutMerilapin Hoivapalvelut on markkinoinut yritystään aktiivisesti monin tavoin myös kampanjan jälkeen. ”Opimme, että jatkuvaa mainontaa tällä alalla tarvitaan. Yksi mainos ei välttämättä heti tavoita, joten on hyvä julkaista mainoksia tietyin aikavälein. Nyt olemme säännöllisesti julkaisseet lehtimainoksia eri lehdissä ja tällä on ollut positiivista vaikutusta toimintaan.”


Pohditko sinäkin uudelle yrityksellesi sopivaa mainosratkaisua? Mainonnan ammattilaisemme auttavat sinua mielellään yrityksellesi sopivimman mainoskokonaisuuden muodostamisessa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Menestysresepti

Menestyjä: Merilapin Hoivapalvelut
Yrittäjät: Sari Matila ja Sanna Vakkala
Toimiala: Kotipalvelut ja kotisairaanhoidon palvelut

Kampanjan ainekset: Printtimainokset Pohjolan Sanomissa ja Lounais-Lappi-lehdessä sekä verkkokampanja Pohjolansanomat.fi:ssä

Tavoite: Uuden yrityksen tunnettuuden kasvattaminen ja asiakashankinta

Tulokset: Mainonta lisäsi yrityksen tunnettuutta ja toi uudelle yritykselle vakioasiakkaita.

Sarin ja Sannan vinkit uuden yrityksen markkinointiin:
”Mainonta on ensisijaisen tärkeää. Muuten ei voi tällä alalla saada asiakkaita kuin markkinoimalla yritystä mahdollisimman paljon.”